Versenyzői nyilatkozat


Biztosítom a Szervezőket, hogy az általam megadott adatok megfelelnek a valóságnak, a téves, hiányos adatok megadásából bekövetkező problémákért a versenyszervező nem vállal felelősséget.

Hozzájárulok, hogy a versenyszervező az általam megadott adatokat nyilvántartásba vegye, s azokat a sportrendezvényekkel kapcsolatosan felhasználja az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. Hozzájárulok, hogy nevezésem adatait a törzsfutó rendszerben nyilvántartsa. A nevezett versenyen saját felelősségemre indulok. A versenyre mind fizikailag, mind mentálisan felkészültem, a versenyen való részvételhez megfelelő egyészségügyi állapottal rendelkezem. Nincs tudomásom olyan betegségről, amely a versenyen való részvételemet megakadályozná.

Beleegyezem, hogy a versenyen készült képi-, hang-, és filmfelvételek külön jóváhagyás nélkül felhasználásra kerüljenek, azokért külön díjazás semmilyen címen nem illet meg.

A versenykiírást elolvastam, s azt tudomásul vettem. Elfogadom, hogy a versenytől való távolmaradásom esetén a befizetett nevezési díjra nem tartok igényt.

Tudomásul veszem, hogy a versenyből kizárásra kerülök, ha

  • a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal töltöttem ki;
  • rajtszám nélkül versenyzek, vagy azt nem látható helyre rögzítem, illetve eltakarom vagy elhagyom a versenyre kijelölt pályát.

A chip helytelen viseléséből adódó adatvesztésért a szervező nem vállal felelősséget. A verseny színhelyein elhagyott tárgyakért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.

Versenykiírás és további információ: www.futavac.hu

Információs e-mail: nevezes@futavac.hu